SYSTEMATYCZNA DEFINICJA

M. Przełęcki, wychodząc od semantycznej definicji prawdy A. Tarskiego stwierdza, że ekstensjonalny charakter metajęzyka (ję­zyk zbiorów a nie własności) zaciera różnice semantyczne miedz* zdaniami opisowymi a zdaniami oceniającymi dotyczące ich wartoś­ci logicznej. W oparciu, o to broni stanowiska traktującego-predy­katy oceniające jako szczególny rodzaj predykatów nieostrych i przyznającego zdaniom oceniającym wartość prawdy lub fałszu (Przełęcki 1973: 205). Jeśli tylko dany predykat oceniający nie jest terminem całkowicie nieostrym, to muszą istnieć prawdziwe lub fałszywe zdania orzekające ten predykat. Trudno jednak było­by stwierdzić całkowitą nieostrość wypowiadanych sensownie predy katów oceniających – zawsze wskazują one na konkretne przedmioty lub czyny.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)