SYSTEMY KULTUROWE

Systemy kulturowe bardziej czy mniej trwałe, ulegające zmia­nom a więc relatywne historycznie, zarazem odznaczają się swois­tą obiektywnością, możliwą do badania. „Im większe jest bogactwo i złożoność faktów kulturowych w poszczególnych zbiorowościach, im więcej przybywa faktów kulturowych, jakich doświadczają od dzieciństwa poszczególne jednostki, tym bardziej realne prawidło­wości wartościowań kłócą się z teoriami naturalistycznymi. Ponie­waż są to prawidłowości, a nie tylko nieregularne odchylenia od przyczynowych i funkcjonalnych praw przyrody, wskazują one na istnienie jakiegoś realnego ładu w świecie wartości ludzkich od­miennego od ładu naturalnego, ale tak samo jak on dającego się odkryć tylko przy pomocy metod indukcyjnych” (ibid.: 3.06-307).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂