SZANSA ZDOBYCIA ŚWIADOMOŚCI

Szansa zdobycia ade­kwatnej świadomości przez proletariat wynika ze szczególnego usy­tuowania proletariatu w społeczeństwie kapitalistycznym i wizji jego misji historycznej, jaką ma do spełnienia, o ile przekształ­ci si’3 z przedmiotu dziejów w świadomy podmiot. Zagadnienia te zostały pogłębione w późniejszych studiach, stanowiących trzon „Gescriichte und Klassenbewusstein. Studien Uber die marxistische Dialektik” (1923), w których dokonał błyskotliwej rekonstrukcji marksizmu jako dialektycznej metcdy, fi­lozofii historii i antropologii filozoficznej, nie znając głów – nych pism-młodego Marksa (i oczywiście „Grundrisse…”). J. Hoch- feld tłumaczy tę zbieżność poglądów Lukacsa (oraz A. Gramsciego) z poglądami młodego Marksa następującymi czynnikami: (1) umieję­tnym, pogłębionym odczytaniem myśli Marksa z innych znanych wów­czas pism, szczególnie zaś „Tez o Feuerbachu”; (2) antypcizytywi- stycznym nastawieniem w połączeniu z gruntowną znajomością tego źródła teoretycznego filozofii marksistowskiej, jakim była klasy­czna filozofia niemiecka oraz szukaniem wartościowych elementów .

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)