SZCZEGÓLNY STATUS

W celu opisania szczególnego statusu rzeczywistości praktycznej, która oznaczała u niego równocześnie obszar badań socjologii, Znaniecki wprowadził pojęcie wartości. Wartość, gdy staje się przedmiotem myśli teoretycznej,” jest już elementem rzeczywistoś­ci praktycznej, ogniwem działalności, musi być ujmowana w jej sta­waniu się. Wartości są istotnie powiązane z ludzkim działaniem, albo ściślej to ujmując, są one tworzone przez ludzkie działania.”Pojęcie czynu miało być dla Znanieckiego syntezą twórczej my­śli! praktycznego przekształcania rzeczywistości (Borzym 1976: 108). W trakcie jego przebiegu „tworzy się bezwzględnie jakaś treść nowa i niweczy jakaś treść dawna, a zarazem rozrywają s dawne i tworzą nowe stosunki pomiędzy danymi wartościami” (Zna niecki 1914: 6). Czyn stwarza szereg kolejnych sytuacji, które są rezultatem swobodnego wyboru różnych wartości i nadawania im różnych znaczeń.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)