TEORIA SPOŁECZNA I PRAKTYKA

Thomas i Znaniecki pod­kreślają, że teoria społeczna i praktyka społeczna powinny wziąć pod uwagę zasadni-czą różnicę pomiędzy fizyczną i społeczną rze­czywistością, „a mianowicie, że podczas gdy skutek fizycznego zjawiska zależy wyłącznie od jego obiektywnej natury i można go z góry ustalić na podstawie jego empirycznej treści, to skutek społecznego zjawiska zależy dodatkowo od subiektywnego punktu wi­dzenia przyjętego przez jednostkę czy grupę w stosunku do tego zjawiska i można go ustalić jedynie wówczas, jeśli znamy nie tyl­ko obiektywną treść przypuszczalnej przyczyny, ale również zna – czenie, jakie ma w danym momencie dla istot ludzkich. Biorąc pod uwagę ten fakt, teoretyk społeczny czy praktyk powinien wiedzieć że przyczyna społeczna nie może być tak prosta jak przyczyna fi­zyczna, lecz że jest złożona i musi zawierać element zarówno obiektywny, jak i subiektywny, wartość i postawę. W przeciwnym razie skutek będzie się wydawał przypadkowy i nieobliczalny…”

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂