TEORIA WARTOŚCI SOCJOLOGII

Na gruncie postpozytywistycznej filozofii nauki stwierdza się w opozycji do tez pozytywizmu, że rozstrzygnięcia filozoficz­ne mają decydujące znaczenie dla praktyki badań empirycznych (Sztompka 1985: 18). Filozoficzne, ontologiczne przesłanki wystę­pują u podstaw problematyki naukowej tworząc założenia odnośnie istnienia określonych przedmiotów i zjawisk oraz relacji między tymi przedmiotami, ich własnościami czy zdarzeniami, jakim one podlegają. Założenia powyższe nie wystarczają jednak do tego,aby określić problematykę naszych badań. Jak pisze S. Nowak: „Z tego iż coś (jak wiem czy domniemywam) istnieje, nie wynika, iż m.am to coś badać lub cokolwiek z tym zrobić w ogóle.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)