TERAŹNIEJSZE ZJAWISKO

Albowiem wartość to nie jest tylko zjawisko, które odnosi się do teraźniejszości, a dane jest z punktu widzenia przeszłości. „Wartość to treść, która się tworzy w czasie. … Związek wartości  to wzrastająca wie­lość stosunków określonych, które zbliżają się do niezmienności, a zarazem twarzą się i rozszerzają na coraz to dalsze dziedziny, w tym procesie zaś uniezależniają się od przebiegu doświadczenia i, nawzajem, warunkują ten przebieg” (Znaniecki 1912a: 111). Ro­zważając trwanie wartości poza ich aktualnymi doznaniami Znanie­cki stanął wobec problemu kultury. Kultura szeroko rozumiana obej­muje zjawiska społeczne, niematerialne, powstające w wyniku współ­życia jednostek.świadomych; zjawiska te są wspólne im wszystkim i istnieją niezależnie od indywidualnych -wyobraźni i dążeń, trwa­ją dłużej niż życie osobnika, a nawet pokolenia.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)