TRWAŁE W ŚWIECIE WARTOŚCI

Trwałe w świecie wartości są stosunki między nimi. Taki charakter wartości wynika z ich związ­ku z działalnością ludzką i wartość dana jest w doświadczeniu ja­ko „ogniwo czynu”, jako element rzeczywistości praktycznej, czyli społecznej. „Wartość społeczna musi być brana w jej stawaniu się. Nie można uważać – jak czyni szkoła psychologiczna – że jakiekol­wiek zjawisko społeczne może być całkowicie dane i analizowane w jakimś jednym momencie swego trwania, odkrywa ono bowiem swoją treść zasadniczą dopiero w całym przebiegu swego powstawania i zanikania” (1912b: 186). Właśnie składnikami rzeczywistości prak­tycznej, którą tworzą czynności ludzkie, są wartości rozumiane bądi jako symbole wraz z ich znaczeniem, stanowiące ogniska wo­kół których następuje upodobnienie czynności i krystalizacja w odrębny rodzaj zjawiska: w nowe znaczenie; bądi jako pewne „dob­ra”, oceniane dodatnio lub ujemnie, względem których podmiot zaj­muje stanowisko, przyjmuje lub odrzuca.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)