TRWALSZY SKŁADNIK SYSTEMU

Krytyka Blumera wydaje się w znacznym stopniu bezzasadna w świetle badań nad statusem wartości i postaw i funkcjonowaniem tych kategorii w świadomości jednostkowej. Wartości są trwalszym składnikiem systemu przekonań jednostki, są one wytworem kultury, istniejącym obiektywnie, które jednostki muszą uznawać, są one usprawiedliwione społecznie. Postawy są natomiast mniej trwałe, łatwiej je zmieniać, zależą w większym stopniu od czynników sy­tuacyjnych. Czyli zachowanie na ogół będzie silniej determinowa­ne wartościami, aniżeli postawami, co nie oznacza, że musi tak być w każdych okolicznościach, i że można pominąć postawy. Konce­pcja postaw i wartości sformułowana w „Chłopie polskim.stano­wiła ogromny krok naprzód w interpretacji zachowań społecznych ludzi, wprowadzając na trwałe do nauk społecznych nowe kategorie teoretyczne.

 

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)