UJĘCIE CAŁOŚCI

Perspektywa ta pozwala na ujęcie całości a równocześnie nie prowadzi do neutralności, gdyż wymaga występowania przeciwko poglądom skrajnym.W ten sposób Znaniecki mógł występować przeciwko skrajnie obiektywistycznym bądź subiektywistycznym koncepcjom wartości. W „Zagadnieniu wartości w filozofii” stwierdza, że podstawą dualiz­mu przedmiotowo-podmiotowego jest rozdział – uwydatniony przez Kanta – dziedziny praktycznej i teoretycznej. Przesłanką krytyki dualizmu staje się „idea pośredniości”. Albowiem istnienie warto­ści nie daje się wyprowadzić z żadnych metafizycznych przesłanek, które nie byłyby już stwierdzeniem istnienia wartości w ogóle. Wartość nie daje się też wyjaśnić jako wynik absolutnego bytu. Ujęcie racjonalne wartości jest z kolei także niemożliwe, jeżeli będziemy do nich stosować kategorię rzeczy, gdyż stosunki pomię­dzy wartościami są inne, niż stosunki pomiędzy rzeczami. Wyraża się to w teoriach wartości-odmiennie, zależnie od związku zagad­nienia wartości z zagadnieniem dualizmu podmiotu i przedmiotu.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)