UKŁAD PREFERENCJI

Wartością jest za­wsze taki obiektywny stan rzeczy, który urzeczywistnia się w spo­łecznej przedmiotowej praktyce ludzkiej. Natomiast układ preferencji uwarunkowany jest podmiotowo danym ideałem społecznym i osobowym. Akceptacja takiego układu preferencji zależy od tego, na ile tkwiący u jego podstaw ideał społeczny i osobowy odpowia­da interesom grupy i klas społecznych’’ (Dziamski 1975: 11-12). Układ preferencji przesądza jedynie o sposobie skalowania warto­ści, ale sam przez się nie konstytuuje, nie twarzy wartości, W myśl tych uwag w zakres badań marksistowskiej aksjologii wchodzi­łyby nie tylko własności i procesy charakterystyczne dla przedmiotowo pojętej rzeczywistości społecznej, ale także własności różnych form świadomości społecznej.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)