UKRYCIE PRZED JEDNOSTKĄ

Socjobiologia.starała się wyartykułować tezę o egoizirie natu­ry ludzkiej w twardym, zmatematyzowanym języku teorii przyrodni­czej. Pozbawia ona świat ludzki „autentycznej dobroci”, a równo­cześnie – jak podkreśla  kładąc nacisk na ukryte przed jednostką sprężyny zachowań, likwiduje prawdziwą wclność wyboru i niszczy wiarę w szlachetność motywów postępowania (1984 209). Należy- odrzucić tezę E.O. Wilsona „Nadszedł czas, gdy ety­kę trzeba chwilowo odebrać z rąk filozofów i poddać ją biologizacji” i sformułować postulat będący jej zaprzeczeniem, a stwier­dzający iż „główną funkcją kodeksów i norm moralnych jest chy­ba właśnie kontrolowanie i represjonowanie raczej niż sariksjono- wanie niektórych „naturalnych skłonności” człowieka, o których mówi socjobiologia”.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)