UPORZĄDKOWANA CAŁOŚĆ

Jak ujmował to Znaniecki, narastało „… przeciwieństwo między re­zultatami badań teoretycznych, wyrażających się głównie w przyro­dniczej wiedzy, a wymaganiami moralnymi, estetycznymi, religij – nymi. Rozdział rozumu teoretycznego i praktycznego, przygotowany przez wiek XVIII, a ostatecznie wyrażony przez Kanta, niezależnie zupełnie od jego racjonalnej słuszności lub niesłuszności, nie dał się utrzymać w praktyce” (1912a: 14-15).Świat przedstawia się Znanieckiemu nie jako uporządkowana całość, poddana działaniu obiektywnych praw odkrywanych przez lu­dzi, lecz raczej jako chaos, do którego ludzie wnoszą uporządko­wanie. Usunięcie chaosu doświadczenia jest możliwe tylko jako wy­dzielenie tych jego stron, które dają się zharmonizować, czyli jako wyodrębnienie z całokształtu myśli pewnej tylko grupy, celem ukształtowania systemu.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)