UPOWSZECHNIONA ŚWIADOMOŚĆ

Stopniowo jed­nak upowszechnia się świadomość konieczności systematycznych, mar­ksistowskich badań aksjologicznych, jako rozważań autonomicznych wobec materializmu historycznego. Rozważań tych nie sposób pro­wadzić bez uwzględnienia marksowskiej teorii dezalienacji (Tugarinow 1973).Zadanie związane z rozwijaniem marksistowskich badań aksjolo­gicznych stawało się tym bardziej pilne w związku z tym, że aksjo­logia zachodnia zamierza stać się ogólną metodologią nauk społe­cznych, funkcjonuje w zorganizowanych ramach instytucjonalnych (np. Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad Wartościami przekształcające się w 1986 roku w Stowarzyszenie Międzynarodowe), dys­ponuje odrębnymi czasopismami naukowymi.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)