W CAŁEJ TWÓRCZOŚCI

W całej twórczości G. Kioski daje się odczuć intencję udowodnienia, że punkt wyjścia odprzed- miotowy jest słuszniejszy aniżeli odpodmiotowy w uchwyceniu isto­ty wartości. Na gruncie socjologii jest to spór między stanowi skiem naturalistycznym a humanistycznym, przy czym chodzi tutaj o podejście badawcze a nie o kwestie ontologiczne. Z punktu wi­dzenia socjologii humanistycznej (przeciwstawnej pozytywistycz – nej i behawiorystycznej) można z równą skutecznością udowodnić, iż podejście odpodmiotowe jest słuszniejsze, ponieważ chroni nas ono przed fałszywym obiektywizmem w rozumieniu A. Schutza. Ponadto ontologii społeczeństwa stojącej na gruncie przesłanek nau­kowych w rozumieniu marksowskim można chyba wykazać, że warunkiem zaistnienia wartości jest powstanie świadomego podmiotu ludzkie­go (społeczno-historycznego). Jest to inne zagadnienie filozofi­czne, aniżeli problem obiektywnego istnienia świata.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)