W KIERUNKU TEORII

Teorie wartości w naukach społecznych najczyściej związane są z rozumieniem tej kategorii pojęciowej jako oznaczającej specyfi­czne przedmioty bądź ich cechy, stany rzeczy itp. mające znacze­nie dla ludzi, ze względu na które mogą stać się obiektem działa­nia oraz jako oznaczającej specyficzne cechy podmiotów (ich prze­konania, wyobrażenia, koncepcje stanów godnych pożądania itp.). Wokół tych dwóch znaczeń kategorii pojęciowej „wartość” budowane są teorie wartości, które występują zdecydowanie częściej aniże­li pozostałe. „Ta przewaga ilościowa – jak zauważa Kloska – jest prawdopodobnie związana z faktem, że definicje i teorie dwu pier­wszych typów mają podstawowy charakter, tzn. definicje i teorie pozostałych typów są zasadniczo do nich sprowadzalne” (1982: 72). Wa możliwość takiej redukcji wskazują czasem sami autorzy innych Koncepcji.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)