W MATERIALIZMIE HISTORYCZNYM

W materializmie historycznym wartości mogą wystąpić jako wa­żne czynniki rozwoju historycznego przy zachowaniu poglądu, i geneza zmian tkwi w postępie sił wytwórczych, jednakże zmiany e- Lomiczne nie zawsze i wszędzie w sposób bezwzględny terminu ją całokształt działań społecznych ludzi – mogą one być przyspie szone bądź opóźniane poprzez wartości, idee wyznawane przedzi. Studia Maxa Webera nad genezą kapitalizmu, zwrócone przeciw ekonomizmowi marksistów II Międzynarodówki, uwypukliły rolę e o- su protestanckiego, czyli określonych wartości religijnych rygo­rystycznie przestrzeganych w życiu codziennym, w kształtowaniu etyki gospodarczej pierwszych „kapitanów” kapitalizmu  pracy, oszczędność, odpowiedzialność, indywidualizm jako pochod­na samotności wobec Boga), (por. Bendix 1975= 50-64). Ów racjo – nalny ethos protestancki, głoszony przez jego myślicieli i proro­ków mógł pojawić się w określonym kontekście społeczno-ekcnomicz- nym związanym z istnieniem odrębnej, znaczącej grupy stanowej „obywateli” miast, wyrosłej w wyniku rozwoju handlu i wytwórczo­ści (system nakładczy, manufaktury, akumulacja pierwotna rewolucja cen .

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)