W NAUKACH O KULTURZE

W „Naukach o kulturze” sam Znaniecki zdaje się częściowo zgadzać z Blumerem, jeśli chodzi o to, czy udało się w pełni przezwyciężyć tradycyjną dychotomię wewnętrznych, subiektywnych procesów i zewnętrznej, obiektywnej rzeczywistości (1971: 413). Być może, że nie udało się jej prze­zwyciężyć w pełni, ale dokonano ogromnego postępu, odrzucając rozwiązania skrajne (obiektywistyczne i subiektywistyczne) , za­chowując zarazem możliwość ustalania prawidłowości, obiektywnie istniejącego ładu społecznego. Z całości rozważań Znanieckiego wynika, że wartości społeczne istnieją obiektywnie (umiarkowany obiektywizm), niezależnie od poszczególnych jednostek; w „Chłopie polskim…” mówi się natomiast o działaniach społecznych (proce­sach społecznych) i wówczas jest oczywiste, że należy uwzględnić dwa aspekty, tj. zarówno dyspozycje do działania (postawę), jak i wartość (obiekt działalności), na którą skierowane jest działa­nie.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)