W PROCESIE EWOLUCJI

W ostatnich latach E.O. Wilson próbował wyprowadzać wartości z procesu ewolucji, na gruncie powstającej nowej dyscypliny bio­logicznej, nazwanej socjobiologią. Nauka ta pragnie pomóc naukom humanistycznym i społecznym w pogłębieniu wiedzy o przedmiocie ich badań poprzez zrozumienie biologicznej natury człowieka. E.O. Wilson zakłada genetyczną ciągłość ewolucji między społecznym za­chowaniem zwierząt i ludzi. Ewolucja kulturowa jest tylko umów – nie wyróżnioną fazą ewolucji biologicznej – różne kultury są wy­nikiem zróżnicowania genetycznego populacji. Także zawartość umy­słu jest wynikiem procesów ewolucyjnych. A zatem i takie zdolno­ści., jak tworzenie systemu wartości, wybór sądów etycznych czy wierzeń religijnych są kierunkowymi adaptacjami do środowisk, w których ewoluowali nasi przodkowie.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)