W PRZEDSTAWIONYCH TEORIACH

W przedstawionych teoriach wartości K. Marksa i F. Znanieckiego daje się zauważyć wiele podobieństw. Obydwie te teorie rozpatrują genezę i istnienie wartości w powiązaniu ze specyfi­cznie ludzkim działaniem społecznym. Działanie to, na podłożu przyrodniczym, tworzy nowy jakościowo świat społeczny ludzi, w którym pojawiają się formy bytu (w tym wartości) coraz bardziej oddalone od warstwy zmysłowych danych empirycznych świata naturalnego (świata „rzeczy” u F. Znanieckiego). W ten sposób powsta­ją przedmioty społeczne nie będące ani czystą substancją, rzeczą, ani też stanem psychicznym, doznaniem, wyobrażeniem, czystą ideą lecz treścią symboliczną, znaczeniem związanym z relacjami pomię­dzy tymi przedmiotami, ugruntowanymi w działalności praktycznej ludzi. Przedmioty te mają charakter historyczny, związany z prze­mianami ludzkiej działalności praktycznej, ale zarazem trwają w czasie, powiększając zasób ludzkiej kultury.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)