W SPOSÓB METODYCZNY

Badacz powinien dokonywać tego abstrahowania w sposób metodyczny, zda­jąc sobie spra lę z tego, co i dlaczego akceptuje albo odrzuca, czy nie przyjmuj.’ bezkrytycznie dawnych abstrakcji „zdrowego roz­sądku”. Nauk we wyjaśnienie wymaga, aby fakty były określone w taki sposób, że można je podporządkować ogólnym prawidłowościom; fakty które nie spełniają tego warunku są przyczynowo niewytłu­maczalne. „I jedynie wówczas, kiedy teorii społecznej uda się określić prawa przyczynowe, może ona stać się podstawą techniki społecznej, ponieważ technika domaga się możliwości przewidywa­nia i obliczania skutków danych przyczyn, a to wymaganie można zaspokoić tylko wtedy, gdy będziemy wiedzieć, że pewne przyczy­ny będą zawsze i wszędzie wywoływać pewne skutki”.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)