W ŚWIADOMOŚCI INDYWIDUALNEJ

Jak zauważa Znaniecki, wówczas świat wartości społecznych daje się pojąć tylko jako świat przedmiotów jakiejś „woli zbiorowej”, aktualnie doznawanych, a gdy brak tego zbioro­wego doznania wtedy wartości nie istnieją. Przyszły wybitny so­cjolog odwraca tok rozumowania psyęhologizmu stwierdzając że war­tości nie istnieją w świadomości indywidualnej bądź społecznej, jako doznawane aktualności, ale faktycznie jest odwrotnie – to świadomość kształtuje się w oparciu o obiektywnie istniejący świat wartości, jest ona pewnym ich związkiem.Wartości mające charakter historyczny trwają poz-a momentem ich uświadamiania sobie przez ludzi.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)