W TYM SAMYM KIERUNKU

Wśród części socjologów-marksistów przyjmuje się, że wartość danego przedmiotu konstytuuje się przez jego odniesienie do doz­nań zbiorowego podmiotu, tj. grupy lub klasy społecznej. W celu zachowania naukowości podmiot kolektywny interpretuje się obiek­tywnie. Przyjmuję za S. Dziamskim, że w ujęciu marksowskim nie dlatego dany przedmiot jest wartością, że jako wartość występuje on w świadomości indywidualnie lub kolektywnie zinterpretowanego podmiotu. Takie podejście sugeruje, że czynnikiem konstytuującym wartość pozostaje przeżycie lub świadomość, niezależnie od tego, czy podmiot przeżyć interpretuje się indywidualistycznie czy też kolektywnie. U K. Marksa o wartości jakiegoś stanu- rzeczv lub czynu decyduje stosunek, w jakim pozostaje on względem przedmio­towej, społecznej praktyki ludzkiej.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)