W ZACHODNICH NAUKACH SPOŁECZNYCH

Syntetycznego podsumowania stanowisk nauk społecznych na Za­chodzie w kwestii, czy jest możliwa nauka o wartości dokonał W. A. Weisskopf, uwzględniając przede wszystkim ich założenia filozoficzne (1959). Autor ten stwierdza, że można wyróżnić trzy różne sposoby podejścia do problemu wartości w nowoczesnej myśli, które bazują na trzech różnych modelach myślenia (wyobrażenia) o człowieku. Są to: podejście naturalistyczne, humanistyczne i ontologiczne. Maturalistyczne wyobrażenie człowieka wynika z zastosowania nauk przyrodniczych, szczególnie zaś biologii, fizyki do studiów na człowiekiem. Jego ukryte pojęcie rzeczywistości jest ograni­czone do faktów świata takiego, jaki. prezentuję nam nasze zmysły .

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)