WARTOŚĆ JAKO STOSUNEK

Teorie relacjonistyczne ujmujące wartość jako stosunek między podmiotem a przedmiotem można przekształcić – jak wskazywano w rozdziale czwartym i obecnym – w subiektywistyczne bądź umiar­kowanie obiektywistyczne, rozstrzygając podstawowe spory ontolo­giczne i gnoseologiczne. R.B. Perry, autor definicji relacjonis- tycznej w brzmieniu: „Wartość jest tedy szczególnym stosunkiem, w który mogą wchodzić rzeczy o jakimkolwiek statusie ontologicznym, realne lub wyobrażone, z zainteresowanym podmiotem”, trak­tuje określenia subiektywistyczne i relacjonistyczne tak, jak gdyby między nimi nie było żadnych różnic faktycznych a tylko sty­listyczne (1924: 116; Kloska 1982: 73). Z kolei przy dominacji odprzedmiotowego punktu widzenia, wskazywaniu na obiektywne ist­nienie przedmiotów społecznego działania ludzi relacjonizm będzie przekształcać się w umiarkowany obiektywizm.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)