WARTOŚCI JAKO PRZEDMIOT BADAŃ NAUKOWYCH

Tutaj również wskazuje się, że weberowska koncepcja tworzenia naukowej wizji społeczeństwa poprzez odniesienie do warto­ści pozostaje w niezgodności z zalecanym sposobem przekazywania wiedzy (Mucha 1986: 127). Profesorowie powinni przekazywać studentom tylko rezultaty analizy przyczynowej, pomijając uwarunko­wania aksjologiczne.Badacze twórczości F. Znanieckiego podkreślają, że istnieje związek pomiędzy jego dziełami filozoficznymi i socjologicznymi, chociaż w biografii intelektualnej tego uczonego uderza na pier­wszy rzut oka fakt pozornej nieciągłości. Stanowisko takie nie jest jednak powszechne. W nauce polskiej – jak podkreśla to Szacki – socjologowie nie zawsze doceniają znaczenie filozoficz­nej twórczości dla socjologii F. Znanieckiego; skłonni są oni bagatelizować tę część dorobku Znanieckiego, traktując jego fi­lozofowanie jako etap, który raczej opóźnił, niż przygotował póź­niejsze dzieła wielkiego uczonego .

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)