WIARA W IDEAŁY

Dla Kautskiego wiara w ideały, wartości socjalizmu jest nieuchronnym skutkiem procesu społecznego, u podstaw którego le­żą obiektywne przemiany ekonomiczne. „Pytanie, jakie podstawy mo­że znaleźć jednostka, by uznać za wartość to, o czego konieczno­ści jest przekonana, pytanie to, jak się zdaje, Kautsky odrzu­cał, chociaż nie potrafił podać racji, dla której nie przyjmuje go do wiadomości” (Kołakowski, ibid,). Naturalistyczna i scjentystyczna postawa Kautskiego sprawiła jak podkreśla M. Wałęska-Sierpińska – że nie ustrzegł się on jednostronności w swym objaśnieniu wartości moralnych, twierdząc, że człowiek staje się „istorą moralną” w wyniku prostej kontynu­acji i rozwijania określonych cech zwierzęcych (1982: 234). Kaut­sky w walce przeciwko idealizmowi dokonał redukcji zachowań ludz­kich do walki o byt i do zachowań aprobowanych,przez społeczeńs­two, leżących w jego interesie. Dlatego wykluczył możliwość roz­patrywania zachowań moralnych jako wartości autotelicznej, zacho­wań nie zawsze kierowanych instynktem samozachowawczym.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)