WŁASNOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCA PRZEDMIOTOWI

Przykładowo „w pozytywistycznej tradycji war­tością nie jest własność przysługująca przedmiotowi, jest nią subiektywna cecha lub zespół cech określonego rodzaju doznań lu­dzkich, dla których przedmiot orzekany jako posiadający wartość występuje jedynie w postaci psychologicznie pojętego bodźca” (Dziamski 1981: 33-34). Natomiast marksistowska obrona racjonal­nego charakteru wartości możliwa jest tylko wówczas, kiedy udo­wodnimy obiektywny status wartości. Tylko wówczas będzie możli­wa realizacja postulatu racjonalnej prawomocności wiedzy i racjonalnego działania, które odwołuje się do obiektywnej prawdzi­wości twierdzeń, ich intersubiektywnej kontrolowalności oraz ich efektywności praktycznej.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)