WOBEC ZAMIESZANIA

Wobec ukazanego zamieszania pojęciowego wokół kategorii wartości, niektórzy badacze proponowali jej całkowitą eliminację z nauk społecznych (por. Adler 1956). Występowało to głównie w socjologii będącej pod wpływem neopozytywizmu i behawioryzmu. Wy­daje się, że bez znacznych uproszczeń (czy nawet wulgaryzacji) wizji człowieka i społeczeństwa jest to zadanie niewykonalne. Do­bitnie ukazuje to m.in. teoria F. Znanieckiego. Pewnym osłabię – niem krytyki zmierzającej do wyeliminowania z nauki terminu tak wieloznacznego i nieokreślonego może być stwierdzenie, iż także inne podstawowe terminy nauk społecznych posiadają te same cechy (np. pojęcie świadomości, kultury, demokracji, statusu, postawy,’ klasy społecznej, ideologii i in.). Kloska zauważa, że wartość nie wyróżnia się spośród nich zdecydowanie negatywnie (1982:42).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)