WPROWADZENIE KATEGORII WARTOŚCI

Wprowadzenie kategorii wartości pozwoli przezwycię­żyć skrajny rozdział podmiotu i przedmiotu, nieodłączny od uję­cia zjawisk na podstawie kategorii rzeczy. Kategoria wartości żą­da zniesienia dualizmu; tylko wtedy będzie ona mogła służyć do racjonalnego ujęcia wartości empirycznych, jeżeli pozwoli na uwz­ględnienie wszystkich faktów, które obejmuje dualizm. Kategoria wartości musi umożliwić odtworzenie podmiotu i przedmiotu. Znaniecki zakłada, że „bezpośrednia rzeczywistość jest nieograniczo­ną różnorodnością oddzielnych konkretnych wartości, że tylko war­tości są nam bezpośrednio dane i nic więcej” (ibid.: 114). Innymi słowy, egzystencja człowieka jako istoty świadomej, twórczej prze­biega w świecie wartości, które stanowią pierwotny materiał doś­wiadczenia człowieka, immanentny składnik kultury, jedynym twór­cą wartości jest człowiek, dokonuje tego w procesie historycznego rozwoju – świat wartości podlega ciągłemu wzbogaceniu.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)