WSPÓŁCZYNNIK HUMANISTYCZNY

Tę ontologiczną zależność wszelkich zjawisk kulturowych od działających podmiotów określił Znaniecki jako współczynnik humanistyczny. Zdecydowanie prze­ciwstawiał się też subiektywistycznej interpretacji współczynnika humanistycznego podkreślając „Niesprowadzalność faktów kulturowych ani do obiektywnej rzeczywistości przyrodniczej, ani do su­biektywnych zjawisk psychologicznych. Nie jest nawet konieczne, aby jakaś wartość wchodząca w skład kultury duchowej, musiała na­leżeć do zakresu doświadczenia każdego indywidualnego uczestnika. Wystarczy, aby należała do niego potencjalnie” (Znaniecki 1973, t. 1: 305).Sfera kultury istnieje poza sferą indywidualnego do­świadczenia, jest to sfera, w której znaczenia ulegają swego ro­dzaju obiektywizacji. Obiektywność ta nigdy nie jest pełna, sta­je się tym pełniejsza, im bardziej spójny dany system wartości

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)