WSPÓLNE PRZEKONANIE

G. Lukacs wystąpił więc zarówno przeciwko scjentystom, jak i neokantystom wśród kontynuatorów teorii Marksa. Wspólne było dla nich przekonanie, iż teoria ta jest opisem „koniecznych praw” dzie­jowych i jako teoria_ naukowa nie może zawierać składników norma­tywnych. Dlatego neokantyści sądzili, Ze trzeba uzupełnić mark­sizm brakującymi wątkami aksjologicznymi (wartościami, ideałami) wyprowadzonymi z filozofii moralnej Kanta. Sprzeciwiali się temu ortodoksi-scjentyści, ograniczając marksizm do opisu historyczne­go; chociaż, chcąc nie chcąc, zgadzali się, że socjalizm jest nie tylko koniecznością, ale także wartością, to jednak utrzymy­wali, że to drugie’nie może albo nie musi być uzasadnione (Koła­kowski 1976, t.3: 273-274).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)