WŚRÓD BADACZY

Okazuje się więc, że brak poważniejszej analizy ontologicznej i gnoseologicznej statusu wartości powoduje ograniczenie ich do aspektu świadomościowego, gdy tymczasem konkretne badania empiryczne wartości wykazują, że takie ograniczenie jest bezpod­stawne . Także w polskiej socjologii w mniejszym czy większym zakresie występują koncepcje subiektywistyczne wartości w przyjmowanej aparaturze pojęciowej, negowanej następnie przez faktyczną praktykę badawczą, gdzie uwzględnia się określone stany rzeczy i cechy przedmiotów. Przykładowo Koralewicz-Zębik w bardzo cen nej pracy pt. „System wartości a struktura społeczna” stwierdza, aby orzec, co jest dla jednostki wartościowe, jaki zespół wartości wchodzi w skład jej systemu wartości, jaka jest ich hie rarchia i jak ona wpływa na zachowanie, najbardziej odpowiednie jest traktowanie wartości jako pojęć odnoszących się do przeżyć psychicznych jednostki”.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)