WYBRANE PROBLEMY GNOSEOLOGICZNE

Wyżej przedstawiono argumenty, wskazujące że orzeczniki war­tościujące konotują określone cechy przedmiotów, nie różnią się radykalnie od : (własności) uchodzących za obiektywne. Możli­we są sytuacje ?e postrzegamy przedmioty bez wartości, a wyposa­żone tylko w cechy takie, jak barwa, kształt, wielkość itp., lecz także tego typu, że postrzegamy przedmioty wyposażone zarówno w wartości, jak i w inne cechy. Wartości mogą pojawiać się postrze­żeniu równocześnie z innymi cechami przedmiotów, ale mogą też spóźniać się w stosunku do innych cech, różny też może być sto­pień ich wyraźności i apodyktyczności w stosunku do tych cech. Możliwe są jednak takie okoliczności, że wartości narzucają się w postrzeżeniach o wiele wyraźniej niż inne cechy (np. wytworność, piękno przedmiotu), (Kloska 1982: 105).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)