WYCHODZĄC Z DOŚWIADCZENIA

Znaniecki podkreśla, że wychodząc od ludzkiego doświadczenia zauważamy, iż rzeczywistość dana nam jest tylko jako rzeczywis­tość praktyczna. Składają się na nią różne formy działalności ludzkiej w powiązaniu z wartościami.;Czyli wartość jako przed – miot myśli teoretycznej jest już elementem rzeczywistości praktycznej, ogniwem działalności. Jeśli cechą zjawisk rzeczywistoś­ci przyrodniczej rozpatrywanych w ich funkcji przedmiotów pozna­nia; jest niezależność od tego, co czynią ludzie i w tym sensie niezmienność, to przynależność wartości do praktycznego przebie­gu sprawia, że w doświadczeniu jest ona dana jako ogniwo czynu.W przeciwieństwie do rzeczy, cechą, dzięki której wartości są prze­dmiotem naukowego poznania jest ich stawanie się, wzbogacanie ja­kościowe, zyskiwanie nowych wymiarów.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)