WYŁĄCZONE ELEMENTY

Humaniści włączają elementy, które nie mają być objęte czysto logicznymi i faktualnymi metodami na- turalistów. Wprawdzie wspólne są przesłanki: wartości mogą być potwierdzone w rzeczywistości, lecz różne są definicje tej rzeczywistości . Naturaliści rozważają tylko te aspekty rzeczywisto­ści, które są izomorficzne z przyrodą. Humaniści włączają także te aspekty ludzkiej rzeczywistości, które nie mogą być podciągnięte pod celowość, konieczność, takie jak pamięć, wyobraźnia, fantazja, świadomość i ludzka zdolność do przekraczania koniecz­ności.  Podejście ontologiczne idzie jeszcze dalej, aniżeli humanis­tyczne. Dąży ono do transcendencji wobec faktów zmysłowej obser­wacji i intuicyjnego doświadczenia.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)