WYNIK DEZINTEGRACJI

Ponad­to nowe idee stanowią wynik dezintegracji pozytywizmu, jakiej ulegał on w zderzeniu z nowymi problemami i realiami; jednakże szereg elementów myśli pozytywistycznej, jak pojęcie doświadcze­nia, rygory działalności naukowej i in., miało trwały charakter; należy też uwzględnić fakt, że w myśl owego antypozytywistyczne- go przełomu była bardzo niejednolita – wystarczy porównać stano­wisko Znanieckiego z poglądami Diltheya czy Rickerta. Główną tendencją wśród badaczy przeciwstawiających się trady­cji pozytywistycznej było dążenie do wyzwolenia filozofii z ogra­niczeń wiedzy przyrodniczej jako ideału dla poznania humanistycz­nego. Dążenie to było jednym z ważnych źródeł nowej filozofii.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)