WYPRACOWANE ZASADY

Wypracowane – głównie przez Znanieckiego – zasady metodolo­giczne stanowiły podstawę badań losów polskich emigrantów chłop­skiego pochodzenia, wyrwanych z tradycyjnych wspólnot wiejskich i rzuconych w nowoczesną cywilizację techniczną. Poprzez „doku – men’:y osobiste” (pamiętniki, listy, materiały sądowe) z wykorzy­staniem wiedzy Znanieckiego o społeczeństwie polskim, ukazano po­przez przeobrażenia sensów, znaczeń, wartości wiązanych z ludzkim działaniem, procesy reorganizacji i dezorganizacji wśród emi­grantów, zgodnie z duchem socjologii humanistycznej.Znaniecki w całej swojej twórczości dążył do przezwyciężenia naturalizmu w rozważaniach nad kulturą i stworzenia programu so­cjologii jako nauki humanistycznej. Różni się on wszakże tym od innych socjologów nurtu humanistycznego, iż uważał, że socjologię obowiązują rygory naukowości identyczne, jak nauki przyrodni­cze oraz dążenie do ustalania obiektywnych prawidłowości.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)