WYRAZ TENDENCJI

Nie znaczy to, że kryzys stalinizmu oznaczał, iż bez przesz­kód mogły rozwijać się badania aksjologiczne. Neostalinowskie ten­dencje znalazły także swój wyraz w stosunku do teorii alienacji i rozważań aksjologicznych. Przykładem może być książka filozofa ra­dzieckiego 0. Drobnickiego, w której ujawnia on „najlepsze” tra­dycje mechanicyzmu i scjantyzmu II Międzynarodówki, stwierdzając że stanowisko marksizmu w pojmowaniu historii jest stanowiskiem nauki ściśle obiektywnej, odrzucającej wartości w rozważaniach o przyszłości a opierającej się na obiektywnej konieczności, nie – wzruszonych prawach; rozważania aksjologiczne nie są aukowe, gdyż twierdzenia wartościujące mają charakter historyczny * przeciwień­stwie do rzekomo ponadhistorycznego charakteru tez p nawczych, wartości są wprawdzie elementem świadomości społecznej, lecz nie form wyższych (naukowej, filozoficznej), ale świadomości potocz – nej o niższym stopniu poznania przedmiotów i większym stopniu za­barwienia emocjonalnego (1972; oryg. Moskwa 1967).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)