WYRÓŻNIENIE W ZAŁOŻENIACH

Blumer wyróżnił w założeniach metodologicznych dzieła dwa sta­nowiska: (1) ogólne, polegające na postulowaniu konieczności uw­zględnienia zarówno danych obiektywnych, jak też czynnika subiek­tywnego, związanego ze sposobem percepcji tych danych przez jed­nostki bądź grupy społeczne; (2) szczegółowe dotyczące ustalania związków przyczynowych i tworzenia praw socjologicznych. 0 ile Blumer aprobował stanowisko generalne, to jednocześnie kwestiono­wał szczegółowe, będące zastosowaniem ogólnej dyrektywy metodolo­gicznej do ustalania szczegółowych związków przyczynowych wśród zjawisk społecznych. Stanowisko szczegółowe dawało propozycję schematu związku przyczynowego, który uwzględnia zarówno wartośćj jak i postawę dla wyjaśnienia pojawienia się nowej postawy czy wartości.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)