WYSUNIĘTY ZARZUT

Lukacs wysuwa zarzut pod adresem „dialektyki przyrody” Engelsa, że nie wspomina on o najistotniejszym oddziaływaniu – dialektycz­nym stosunku między podmiotem a przedmiotem w procesie historycz­nym (ibid.: 115). Marksizm nie jest więc – jak twierdzili teorety­cy II Międzynarodówki – naukowym opisem rzeczywistości historycz­nej, lecz świadomością teoretyczną klasy robotniczej dążącej do przywrócenia człowiekowi jego cech gatunkowych, uniwersalnych war­tości ludzkich w procesie rewolucyjnych zmian. Nie można zatem  rozdzielać „czystej nauki” o historii.od socjalistycznego ideału i wartości, jakie on zakłada. Skoro w przypadku proletariatu samowiedza jest jednocześnie ruchem rewolucyjnym, to nie ma podstaw do tego, aby proletariat mógł oddzielać swój ideał od faktyczne­go procesu jego urzeczywistnienia.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)