WZORCE WARTOŚCI

Wzorce wartości odnoszą się do przedmiotów, z jakimi jed nostki ludzkie mają do czynienia, norma zaś do działalności zwią­zanej z tymi przedmiotami. Definicję sytuacji zawierającą w so bie wzorzec wartości i.normę postępowania nazywa Znaniecki ideo­logicznym modelem postaw, w tym znaczeniu, że ma on służyć za do­skonały przykład słusznego myślenia o sytuacji, jakiej dotyczy. Natomiast realny wzór czynności oznacza swoisty ład wewnętrzny, wynikający z praktycznego zastosowania wzorców i norm (ibid.: 465). Sądy wyrażające wzorce wartości i normy postępowania są akcepto­wane nie tylko przez jednostki czynnie uczestniczące w sytuacji objętej tymi sądami, lecz również przez każdego, kto jest świado­my istnienia tej sytuacji. „Większość szczegółowych ideacyjnych modeli postaw daje się przyporządkować jakiemuś modelowi ogólne­mu oraz mniej lub bardziej połączyć w coś, co można nazwać ideo­logicznym systemem wzorców i norm”.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)