Z INNYCH TEORETYKÓW

Z innych teoretyków negujących celowość refleksji aksjologi­cznej na gruncie marksizmu można wskazać R. Hilferdinga, który kategorycznie utrzymywał, że teoria i polityka marksizmu wolne są od sądów wartościujących (1958: 11-12). Analiza stosunków polity­cznych ma dla marksizmu tylko jeden cel, którym jest ujarzmienie związków przyczynowych i zrozumienie konieczności socjalizmu. Z marksizmu jako teorii rozwoju społecznego nie powinno wyprowadzać się sądów wartościujących czy wskazówek dla postępowania w prak­tyce, albowiem może on być rozpatrywany tylko jako obiektywny sy­stem naukowy, ukazujący nieuchronność przemian w kierunku socja­lizmu.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)