Z LOGICZNEJ NATURY

Z logicznej natury pojęć wynika wte­dy, że pojęciowa jedność transcendentalnego świata jest niemożli­wy. Świat ów tylko jako chaos pomyślany być może” (Znaniecki 1912 a: 132). Myśl ludzka tworzy jedność doświadczenia; „jedność przedmiotów jest dziełem myśli naszej, istnieje w tym stopniu i w tej postaci, w jakiej została już wytworzona (ibid.: 91).Nowy światopogląd charakteryzuje też znaczny relatywizm, wy­nikający z przekonania o przemijalności i zmienności wytworów ludzkich, z dostrzegania różnorodności wierzeń ludzkich, z braku ostatecznie rozstrzygających argumentów na rzecz konkurujących ze sobą ideałów. Horyzont historyczny zbyt się rozszerzył, aby można było utrzymać przypuszczenie, że pomimo różnorodności lu­dzkich sądów i ocen dadzą się wykryć w nich bezwzględnie powsze­chne treści.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)