ZABIEG INTELEKTUALNY

Rozumienie to zabieg intelektualny polegający na dokładnym opisie struktury znaczącej podczas gdy wyjaśnienie to włączenie tej struktury w strukturę, która ją bezpośrednio obejmuje (Kołakowski 1976, t. 3: 330). Teoria świadomości potencjalnej i strukturalizm genetyczny miały też umożliwić Goldmannowi przezwyciężenie dychotomii myśli i działania, bytu i powinności, faktów i wartości. Wszystkie te składniki zawierają się w badanych strukturach jako nierozerwal­na całość. Akty poznawcze stanowią tylko pewien aspekt człowieka jako istoty praktycznej, działającej. Wartościowanie trudno od­dzielić od aktów czysto poznawczych.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)