ZACHOWANIA I CZYNNOŚCI

Normy zachowania i czynności, ocenia­ne jako odpowiadające czy nie odpowiadające tym normom, tworzą z uwagi na swe obiektywne znaczenie, mniej lub więcej połączone i harmonijne systemy, które ogólnie można nazwać instytucjami społecznymi, a całość instytucji występujących w konkretnej gru­pie społecznej tworzy społeczną organizację tej grupy. Badając społeczną organizację jako taką, musimy podporządkować postawy wartościom, tak jak to robimy w innych specjalnych naukach huma­nistycznych; to znaczy, postawy liczą się dla nas jedynie wówczas, jeśli mają wpływ i modyfikują normy zachowania i instytucje spo­łeczne” (ibid.; 61-62). Stopniowo Znaniecki ogranicza przedmiot socjologii do systemów społecznych, tworzonych przez czynności spoteczne ludzi, grupujące się wokół wartości społecznych. W socjologii badamy wpływ obiektywnie istniejących wartości na po­stawy, grup społecznych na jednostkę.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)