ZADANIE SOCJOLOGII

W związku z tym, że zadaniem socjologii jest wykrywanie ogól­nych prawidłowości, dotyczących obiektywnie istniejącego ładu wzorców wartości i norm postępowania, nie może ona opierać się na procedurze „rozumienia” o subiektywnym charakterze, na „wczuwaniu się”, „intuicji”. Postępując w ten sposób uczony – humani­sta zajmowałby wobec czynności i wytworów ludzkich to same stanowisko, co badani ludzie, różniąc się od nich tylko szerszym za­kresem doświadczenia, większą gruntownością i wyższym stopniem krytycznej refleksji przy świadomym-ujmowaniu tych czynności i wytworów (Znaniecki 1922: 17-18). Takie podejście. uniemożliwiało­by powstanie naukowej socjologii i żadne argumenty idealizujące „konkretne poznanie historyczne”, „intuicyjne rozumienie istoty rzeczy” ponad „wyjaśnianie zewnętrznego związku zjawisk” nie pod­waży metod i sprawdzianów nowoczesnej nauki.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)