ŻADEN ZWYCZAJ JĘZYKOWY

Kategoryczne stwierdzenie Kioski, że w naukach społecznych nie istnieje żaden zwyczaj językowy ani żadna konwencja termi­nologiczna powszechnie w nim przyjęta, która przesądzałaby o pew­nych przedmiotach, iż należą do zakresu słowa “wartość” kończy się postulatem, aby używając terminu „wartość” zawsze wskazywać, jakie znaczenie mu się przypisuje i używać go konsekwentnie w tyra znaczeniu (1982: 68). Wysiłek ten opłaca się, gdyż czyni jasnym, czy oznacza się tym terminem pewne przedmioty, czy też używa się go jako ozdobnika, w sytuacji braku wyraźnej koncepcji czynników determinujących zachowanie ludzi. Natomiast  Misztal zastanawiając się nad sposobami wyjścia z istniejącego zamieszania poję­ciowego stwierdza, że należałoby, ustalić, czy za różnorodnością definicji nie kryją się jakieś zasady, wokół których grupują się różne znaczenia tego pojęcia; wydobycie tych zasad „może ułatwić krytykę poszczególnych*koncepcji i sformułowanie dyrektyw najbar­dziej prawidłowego i użytecznego metodologicznie sposobu rozumie­nia i posługiwania się pojęciem wartościuj(1980: 14).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)