ŻADNA CAŁOŚĆ

Wpra­wdzie bezpośrednio żadna całość nigdy nie jest nam dana, gdyż wszystko jest nam dane w doświadczeniu, kontaktującym nas jedynie z poszczególnymi wartościami, ujmowanymi w sposób indywidualnie zróżnicowany, to jednak indywidua mogą tworzyć całości przy pomo­cy refleksji. „Polega ona na ujmowaniu poszczególnych wartości jedynie z punktu widzenia jakiegoś określonego stosunku, a zatem na ich ujednoznacznieniu, na przekształceniu luźnego i wewnętrz­nie sprzecznego kompleksu w zwarty spójny system” ( Pomian 1974: 73). Takie systemy wartości są rzeczywiste i mogą istnieć zupeł­nie niezależnie od ich indywidualnej genezy; podstawą ich bytowej autonomii jest właściwa im spoistość wewnętrzna.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂