ŻADNE POSTĘPOWANIE NAUKOWE

Światło rzucane przez owe najwyższe idee wartości Pada za każdym razem na nieustannie zmienną, skończoną cżęść nie- słuchanie chaotycznego nurtu zdarzeń, który przetacza się w cza­sie (Weber 1985a: 99). Natomiast negacja uzasadnienia wartości z tendencji rozwojowych stwierdza, że z samych najbardziej jedno­znacznych tendencji rozwojowych można wyeksplikować imperatywy działania tylko w odniesieniu do najbardziej odpowiednich przy danym stanowisku środków, nie zaś w odniesieniu do danego stano­wiska wartościującego (Weber 1985b: 122). W innym miejscu Weber stwierdza: „Nie istnieje żadne (racjonalne czy też empiryczne) postępowanie naukowe jakiegokolwiek rodzaju, które mogłoby tu do­starczyć jakiegoś rozwiązania. Nasza ściśle empiryczna nauka w najmniejszej nawet mierze nie może rościć sobie pretensji do za­oszczędzenia jednostce tego wyboru.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)